Oun zépis sa roun aliman véjétal ki odoran oben pikan, ki nou ka itilizé pou asézonnen pla-ya. Zépis-ya pouvé fika isou di zékòrs (kannèl), di flèr (safran, klou di jiròf), di féy (té, Ten), di frwi (pwav, aneth, moutard), di boulb (lay, zonyon, jenjanm) oben di grenn (fénouy, koryand).

Stann di vant di zépis lò di roun marché atè New York.

Yé ka kontni dé konpozé odoran (pafwè nonmen fotivman « arom »), mè osi dé konpozé sapid é, soutou, dé konpozé à aksyon trijéminal, sa ki ka distengé yé dé aromat.

Nòt ké référans chanjé

Artik konnèks chanjé