Modjoul:Dokimantasyon : Diférans ant vèrsyon

aucun résumé de modification
local tesBando = '<b>Sa %s ka posédé pyès [[Led:Dokimantasyon di modèl|dokimantasyon]] '
..'èsplikativ an sibpaj</b>, pa menm roun dèskripsyonsenp succinctedèskripsyon.<br> '
..'Ou pouvé %s pou dokimanté sa %s adékwatman.'
if page.namespace == 828 then -- Modjoul
end
 
if args['kontni oto anbaba'] then
res:newline()
:wikitext(arg['kontni oto anbaba'])
end
 
:css('margin', '1.5em 0 0')
 
local contenuParagraphekontniParagraf = res
:tag('p')
:addClass('plainlinks')
:css('font-style', 'italic')
 
if argsarg['nomnon modèlemodèl'] then
local lienAideyannajLed = '[[AideLèd:ModèleModèl|modèlemodèl]]'
if page.namespace == 828 then
lienAideyannajLed = '[[AideLèd:ModuleModjoul|modulemodjoul]]'
end
 
kontniParagraf
contenuParagraphe
:wikitext('La [[AideLèd:DocumentationDokimantasyon dedi modèlemodèl|documentationdokimantasyon]] dedi cesa ')
:wikitext(lienAideyannajLed)
:wikitext(' estsa généréejénéré parpa le modèlemodèl ')
:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = 'm', argsarg = {argsarg['nomnon modèlemodèl']} })
:wikitext('.<br>')
else
kontniParagraf
contenuParagraphe
:tag('span')
:addClass('errorlérò')
:wikitext('ErreurLérò : le paramètreparanmèt <codekod>nomnon modèlemodèl</codekod> n\'estpa passa renseignéransennyen.<br>')
end
 
if argsarg.contenukonntni then
kontniParagraf
contenuParagraphe
:wikitext('ElleLi estsa directementdirèkman [[AideLèd:InclusionLenklizyon|incluseenkli]] dansannan l\'appelapèl-a dedi cesa dernierdannyé. ')
:wikitext('Si cettesa pagepaj est protégéeprotéjé, veuillezsouplé ')
:wikitext('transférertransféré lekontni contenudi dedokimantasyon la documentation vers saso ')
:wikitext(lienUrlyannajUrl(docdok, 'sous-pagesibpaj dédiéeki dédjé', 'edit', ''))
:wikitext('.<br>')
elseif existeDoc then
kontniParagraf
contenuParagraphe
:wikitext('ElleLi estsa [[AideLèd:InclusionLenklizyon|incluseenkli]] depuisdipi ')
if argsarg['pagepaj docdok'] then
kontniParagraf
contenuParagraphe
:wikitext('la pagepaj-a [[')
:wikitext(tostring(docdok))
:wikitext(']]. ')
else
kontniParagraf
contenuParagraphe
:wikitext('saso [[')
:wikitext(tostring(docdok))
:wikitext('|sous-pagesibpaj dedi documentationdokimantasyon]] ')
end
 
:css('font-style', 'normal')
:wikitext('(')
:wikitext(lienUrlyannajUrl(docdok, 'historiquelistorik', 'history'))
:wikitext(').')
:done()
28

modifications